Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 3/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu kasacyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 444/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania organowi właściwemu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji