Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie i wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 902/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na działalność Starosty Powiatowego w przedmiocie udzielania pozwoleń wodnoprawnych

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SAB/Gd 70/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie obowiązku utrzymania urządzenia melioracji wodnej
1   Następne >   +2   +5   8