Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-12-21

Wniosek A. P. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie zagospodarowania wód opadowych

II SAB/Łd 51/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie rekultywacji działki

II OZ 433/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Gd 170/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie udrożnienia rowu melioracyjnego

II SAB/Gd 170/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udrożnienia rowu melioracyjnego

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek M.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza '[...]' w rozpoznaniu wniosku o dokonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do części nieruchomości

II SAB/Sz 89/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-30

Skarga T. M. i F. M. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie odprowadzenia wód oraz wprowadzenia ścieków na grunty sąsiednie

II SAB/Sz 89/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z ich skargi na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie odprowadzenia wód oraz wprowadzenia ścieków na grunty sąsiednie