Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych

II SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych

II SAB/Rz 4/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Rz 4/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Rz 4/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-12

Skarga U. G. i R. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Rz 4/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-12

Skarga U. G. i R. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Ke 2/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-13

Wniosek w przedmiocie wykonania przyłącza kanalizacyjnego