Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 438/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych niezgodnie z warunkami decyzji

II SA/Wr 421/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek skarżących w kwestii ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla studni kopanej

II SA/Wr 411/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych z ujęcia 'W. S.' w K.

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych w związku z przebudową skrzyżowania drogi krajowej

II SA/Wr 442/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby elektrowni wodnej