Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 438/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych niezgodnie z warunkami decyzji

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych w związku z przebudową skrzyżowania drogi krajowej