Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-13

Skarga J. H. i V. T. na przewlekłość Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przewlekłości organu na prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie odwołania od decyzji orzekającej stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Skarga oraz oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki

IV SA/Wa 2278/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nakazania wykonania konserwacji urządzeń wodno

II SAB/Bk 5/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie wydania uchwały w sprawie wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 'J.' w K.

II SA/Wr 502/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Z. w sprawie zmiany uchwały nr ... Z. z dnia ... r. w sprawie 'regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania W. Związku Wodociągów i Kanalizacji'

II SA/Po 740/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   19