Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie obowiązku utrzymania urządzenia melioracji wodnej

II SA/Po 793/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-25

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Po 740/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1283/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , znak [...] w przedmiocie udzielenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postepowania administracyjnego

IV SA/Wa 153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

IV SA/Wa 1407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie umorzenia postepowania administracyjnego

IV SA/Wa 336/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Po 602/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2