Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 1223/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 342/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności...

II OZ 325/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego ...

II OZ 1283/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie , znak [...] w przedmiocie udzielenia wodnoprawnego

II OZ 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1220/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 166/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 491/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 88/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na punkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2