Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie obowiązku utrzymania urządzenia melioracji wodnej

II SA/Gd 766/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie wykonania prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego

II SA/Gd 805/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 466/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 701/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Gd 701/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia linii brzegowej rzeki

II SA/Gd 855/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 568/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   3