Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z wniosku J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Ł. a Starostą B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Ke 23/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-15

Wniosek Spółki o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Spółki na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa

II SA/Rz 634/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za mienie zniszczone w wyniku powodzi