Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2933/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2119/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 718/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skarg B. J. i Fundacji [...] w S. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 45/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2105/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujący zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujący zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2194/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie rady prawnego w sprawie ze skarg A. B., T. M. i E. M. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia obowiązku wykonania prac remontowych na rowie

IV SA/Wa 1548/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2194/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

skarg E. M., T. M. i A. B. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia obowiązku wykonania prac

IV SA/Wa 1591/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujący zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu
1   Następne >   2