Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia(...) października 2009 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia