Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014-2015

II OZ 693/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-05

Zażalenie na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie regulaminu zbiorowego ...

II OZ 1152/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zielonka , Nr [...] oraz , Nr [...] w przedmiocie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014

II OZ 212/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , nr [...] zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich B. Sp. z o.o. na lata 2014 - 2015

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. na lata 2014-2015

II OZ 733/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

II SO/Bk 2/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S. w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi administracji, który nie wywiązał się z obowiązku prawnego

II SAB/Bk 4/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie wykonania przykanalika
1   Następne >   2