Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 751/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II SAB/Bk 16/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie płacenia składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

II SA/Rz 504/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 297/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Rz 702/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem pierwszej udzielonej Z.S., w sprawie ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 1372/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stosunków wodnych

VIII SA/Wa 1110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odstąpienia od zobowiązania do przywrócenia naruszonych stosunków wodnych
1   Następne >   +2   +5   +10   57