Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 254/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr rep. [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie dotyczącej odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz wypłaty odszkodowa...

II OZ 873/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży oku, nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce

II OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1244/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej o wysokości składki...

II OZ 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Elblągu , nr Rep. [...] w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie podłączenia budynku do istniejącego ścieku wody burzowej

II OZ 879/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Skierniewicach , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom na gruncie

II OZ 668/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ostrołęce nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego oraz wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II OZ 947/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , znak [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce i umorzenia postępowania post...

II OZ 1350/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uregulowania stosunków wodnych
1   Następne >   +2   4