Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie i wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Gd 58/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gd 664/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 331/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania kopii pism w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gd 664/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 690/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-26

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 283/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-21

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie stanu technicznego obiektu budowlanego
1   Następne >   2