Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Kr 1425/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosunków wodnych

II SA/Kr 1396/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 873/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wody

II SAB/Kr 168/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zarządowi Spółki Wodno - Kanalizacyjnej w P. w sprawie skargi na bezczynność SKO w N.

II SA/Kr 635/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Kr 500/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu gruntu do poprzedniego

II SA/Kr 690/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-21

Wniosek A.T. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję SKO w N. Nr [...]w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1156/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego spływu wód

II SA/Kr 420/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania obowiązku