Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Związku Spółek Wodnych w G. na akt Starosty G. w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SA/Bk 631/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. D. na niewykonanie przez Starostę M. wyroku tutejszego Sądu w sprawie II SAB/Bk 1/07

II SAB/Bk 16/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie zróżnicowania składki za spółkę wodną

II SA/Łd 384/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie uchylenia uchwał Ne 1

II SA/Łd 384/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie uchylenia uchwał nr 1

II SAB/Bk 16/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty M. w przedmiocie zróżnicowania składki płaconej na rzecz spółki wodnej