Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z wniosku J. H. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Ł. a Starostą B. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Ke 40/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SO/Gd 11/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego wniosku o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego