Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1290/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. , znak [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II OZ 88/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułoszowa

II OZ 886/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania G. T. prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność