Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-15

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułoszowa

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy rowu

II SAB/Kr 113/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Wniosek H. i Z. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy R.

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A. G.

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-26

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SO/Kr 7/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-26

Wniosek E. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na Gminę [...]