Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1178/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [..] nr [..] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 847/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 540/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Bd 630/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia na działkę postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 551/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-07

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2