Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bd 630/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o niezbędności wejścia na działkę postanowił: oddalić wniosek.

II SO/Gd 17/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych