Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 847/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 642/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania czynności związanych z odwołaniem od decyzji w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SO/Gd 17/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II SO/Gd 17/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzje Wojewody w przedmiocie gospodarki wodnej