Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 385/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 1429/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1429/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Kr 390/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 983/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku dotyczącego przeciwdziałaniu kontynuacji zalesienia zmeliorowanych gruntów

II SA/Kr 385/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 389/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 818/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego
1   Następne >   2