Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1478/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Kr 5/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Kr 1471/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1475/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1480/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1470/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1476/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1479/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1474/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1477/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2