Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1549/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-13

Skarga L. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 i 2001 r.

I SA/Kr 1418/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-13

Skarga 'K' - S. sp. j. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych