Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 759/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 1631/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi A. K. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej z upoważnienia Ministra Finansów dnia 20 sierpnia 2008 roku, znak [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 248/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SAB/Kr 16/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SAB/Kr 2/14 oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Kr 403/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 1632/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi P. K. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej z upoważnienia Ministra Finansów dnia 20 sierpnia 2008 roku, znak [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 82/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Kr 63/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-17

Skarga M. S.-H. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej

I SA/Kr 1934/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-31

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych,