Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 499/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Skarga na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

I SA/Kr 1327/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-28

Skarga na decyzje SKO w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Burmistrza Miasta, w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w postaci opłaty uzdrowiskowej

I SA/Kr 679/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Wniosek w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r.

I SA/Kr 949/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Skarga M. B. na decyzję SKO w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy z dnia [...] znak: [...] w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2008 w kwocie 271 zł

I SA/Kr 448/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 2047/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu III raty łącznego zobowiązania podatkowego za 2009 r.

I SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-22

Skarga na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2006 i 2007, na skutek sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego , sygn. akt I SA/Kr 1319/09,

I SA/Kr 1384/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 236/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za 2008 r.

I SA/Kr 1252/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi W. K. na' postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   26