Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek K. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-26

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych po wniesieniu sprzeciwu K.S. od postanowienia Referendarza sądowego WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność 26 lutego 2009 r. K.S. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K.

II SA/Kr 685/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie usunięcia odpadów