Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 325/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za niewykonanie wyroku wydanego przez WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze II SA/Gd 463/11

III SA/Gd 257/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 258/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie pomocy finansowej w formie pomocy rzeczowej

III SA/Gd 260/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 261/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie świadczenia niepieniężnego w formie sprawienia pogrzebu

III SA/Gd 259/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SAB/Gd 1/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi w przedmiocie bezczynności SKO w sprawie zasiłku okresowego

III SA/Gd 258/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie pomocy finansowej w formie pomocy rzeczowej

III SA/Gd 261/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie świadczenia niepieniężnego w formie sprawienia pogrzebu