Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 868/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych