Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 730/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez '[...]' Ośrodek Pomocy Społecznej w '[...]' wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Ol 74/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-06

Skarga kasacyjna, opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia oraz poniesionych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność '[...]' Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' w sprawie udzielenia pomocy na zakup żywności

II SAB/Ol 74/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-29

Wniosek M. W. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność '[...]' Ośrodka Pomocy Społecznej w '[...]' w sprawie udzielenia pomocy na zakup żywności