Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń finansowych

III SA/Kr 130/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w związku ze sporządzeniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. B. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 490/08

III SAB/Kr 52/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-16

Wniosek J. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność organu

III SAB/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania decyzji

III SAB/Kr 76/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie odstąpienia w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

III SAB/Kr 52/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej

III SAB/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania decyzji

III SAB/Kr 76/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w przedmiocie odstąpienia w całości lub części od ustalenia opłaty za poby...

III SA/Kr 1353/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi P. K. na czynność Prezydenta Miasta polegającą na umieszczeniu P. K. i L. K. w pogotowiu opiekuńczym

III SA/Kr 1353/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie odszkodowania z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej
1   Następne >   2