Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

I SAB/Wa 171/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 15/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w ramach programu ' Nie jesteś sam w chorobie' w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu i zwolnienia z kosztów sądowych

I SAB/Wa 164/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Łd 598/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku stałego

I SAB/Wa 80/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie : przekazania pisma

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SAB/Bd 47/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym postanowił:
1   Następne >   +2   +5   +10   25