Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek Z. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny organowi

III SAB/Kr 16/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy A

III SO/Kr 4/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy

III SAB/Kr 16/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

III SAB/Kr 44/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-17

Wniosek Z. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

III SAB/Kr 44/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania