Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 477/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 871/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-19

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr [ ] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 592/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 68/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie uznania ponaglenia na przewlekłe prowadzenie postępowania za nieuzasadnione

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 551/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu