Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń finansowych

III SAB/Kr 52/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-16

Wniosek J. F. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność organu

III SAB/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania decyzji

III SAB/Kr 52/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej

III SAB/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania decyzji

III SAB/Kr 48/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-12

Wniosek o przyznanie obiadów i zwrot zaległości