Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SAB/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia

III SA/Kr 166/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy związane ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. M. na akt Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej

III SA/Kr 166/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania karty parkingowej