Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 1811/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

Wniosek M. J. o zwolnienie od kosztów sądowych w części obejmującej wpis od skargi w sprawie ze skargi M. J. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 279/14

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-17

Wniosek Spółki [...] w P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. III SA/Kr 948/08

III SA/Kr 1136/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 1154/09

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09

III SA/Kr 1063/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 288/12

III SA/Kr 1063/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego postanowienia wydanego przez WSA w Krakowie w dniu 25 maja 2012 r. sygn. akt. III SA/Kr 2...

III SA/Kr 406/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1063/12...

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09