Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie niewykonanie wyroku w sprawie II SA/ Kr 842/09

II SA/Kr 1419/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek M.B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na niewykonania wyroku w sprawie II SA/ Kr 553/04 przez Starostwo Powiatowe w W.

II SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. M. na Starostę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/ Kr 842/09

II SA/Kr 1278/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.M. , M.O. , J.J. na Starostę N. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Kr 842/09

II SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/ KR 842/09

III SA/Kr 1190/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-21

Wniosek w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 61/15

III SA/Kr 179/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 38/15

III SA/Kr 179/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 38/15