Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 1952/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-03

Wniosek A. B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 53/10

II SA/Kr 1254/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-12

Wniosek A.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.W. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 959/10