Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 642/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania usług opiekuńczych

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek M.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza '[...]' w rozpoznaniu wniosku o dokonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do części nieruchomości

III SA/Łd 734/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO z [...] znak [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego

I SA/Gl 768/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie określenia wysokości dotacji celowej do zwrotu jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz umarzającej postępowanie w przedmiocie określenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Gl 787/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SO/Gl 7/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 481/15

I SA/Gl 603/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-19

Skarga I. S. i W. Sztwiertni na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 706/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok

II SA/Go 66/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Łd 142/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg P. F. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100