Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 3/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku R.S. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Ł. za nieprzekazanie skargi

III SO/Łd 11/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku J. U. i W. U. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Ł. w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Łd 4/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Z.S. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi