Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1317/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga C. F. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II SA/Po 1127/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 527/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Op 368/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązków wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Po 1127/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1752/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonani zastępczego

II SA/Kr 547/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 899/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze sprzeciwu M.Z. od postanowienia kasatoryjnego [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie ustalenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Gl 626/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

II SAB/Op 25/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   10