Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 1171/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy

II SA/Kr 606/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-27

Skarga M.D. i M.D. na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie budowy ogrodzenia

II SA/Kr 783/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia, iż w sprawie doszło do dewolucji kompetencji na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SA/Kr 1526/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 26/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1325/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 35/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszonego zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za bezskuteczny

II SA/Kr 1334/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100