Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 783/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia, iż w sprawie doszło do dewolucji kompetencji na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SA/Kr 35/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszonego zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za bezskuteczny

II SA/Kr 1334/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 57/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 393/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny

II SA/Kr 1275/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Krakowie o sygn. II SA/Kr 17/08

II SA/Kr 960/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100