Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1079/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na stanowisko Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozbiórki pomnika

II SA/Wr 800/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 209/13

II SO/Gl 6/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 22/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia fachowego pełnomocnika

VII SA/Wa 1643/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II SA/Wr 209/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uznania skargi na działalność Burmistrza S. za bezzasadną

II SA/Wr 209/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-17

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uznania skargi na działalność Burmistrza S. za bezzasadną

II OZ 1115/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na stanowisko Rady Miejskiej w przedmiocie rozbiórki pomnika

II OZ 148/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. K. na stanowisko Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozbiórki pomnika

II OZ 1356/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W.K. na stanowisko Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozbiórki pomnika