Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1171/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy

II SA/Kr 606/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-27

Skarga M.D. i M.D. na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie budowy ogrodzenia

II SA/Kr 1526/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 26/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1325/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 1776/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1295/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1165/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie Wojewody Nr [...] odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1513/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-12

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 31/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   36